Choď na obsah Choď na menu
 


Prihláška za člena Klubu

 

Podľa stanov Klubu Východniarov a jeho priateľov v Lučenci sa môže podľa článku 4.1. stať členom každý záujemca, bez ohľadu na jeho politickú príslušnosť, náboženské vyznanie, národnosť a štátnu príslušnosť, ktorý súhlasí so stanovami združenia.

Členský príspevok na rok 2013 bol stanovený na 5 Eur. Prihláška za člena klubu je k dispozícii na stiahnutie tu: Prihlaska KVaP.pdf

Členský prispevok je možné zaplatiť v hotovosti, najlepšie však na účet vedený v ČSOB v Lučenci. Číslo účtu je: 4017156309/7500. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť text: "Členský príspevok Meno Priezvisko". Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na adresu Klubu:

Klub východniarov a ich priateľov o.z.

Moyzesova 50

984 01 Lučenec